Nordjyske

NORDJYSKE

Den store koncern (Nordjyske) købte 50% af Advice’s magasin koncepter i september 2004.

Advice og Nordjyske stiftede dermed et fælles selskab, med det formål at lave en National og Nordisk penetration.
Undertegnede indgik i koncernens direktør-gruppe samt i medieledelse, der bestod af 7 personer.

I Medieledelsen var der bl.a. Per Lyngby, Ulrik Haagerup og Poul Sørensen.
Per Lyngby og Poul Sørensen deltog ligeledes i bestyrelsen for Nordic Advice A/S, med førstnævnte som formand.

I september 2007 meddelte undertegnede et ønske om at sælge andelen af fælles selskab samt fratræde som direktør for Nordic Advice A/S samt forlade medieledelsen.
Årsagen var bl.a. uenighed i de værdisæt som blev praktiseret af Nordjyske.

Fissionen blev effektueret pr. januar 2008. Dog endte det med at undertegnede købte Nordjyskes andel i en budrunde, hvilket ikke var intentionen.

Det betød desværre at undertegnede tilbagekøbte rettighederne til en række landsdækkende og lokale magasin-koncepter, samtidig med at alle operationelle ansatte var overdraget til Nordjyske i 2004, fraset en mindre projektorganisation. En cocktail der bestemt ikke var tilsigtet, samtidig med at en truende finanskrise dukkede op i 2008.

Samtidig betød denne fission også at Advice blev en print-konkurrent til det lokale og reelle mediemonopol samt dermed pr. definition et objekt der skulle udryddes med alle midler i værktøjskassen fra juridiske til redaktionelle.

Dette betød også brug af ufine metoder såsom bevidst udeladelse af fakta i negative artikler, kampagner med karakter af bagvaskelse og dermed spredning af invaliderende rygter. 

Denne side bliver uddybet i løbet af 2024.

For mere information:
Kontakt@advice.dk
Dette indhold er godkendt af Anders Bruun Hagn-Meincke – opdateret den 7/2-2024.